Wat is de ideale luchtvochtigheid in huis?

De vochtigheid van de lucht in je woning is één van die factoren die bijdragen aan een aangenaam wooncomfort. Vaak wordt het belang van luchtvochtigheid echter onderschat en dat zorgt ervoor dat mensen ook vaak de verkeerde beslissingen maken als het gaat om ventilatie en andere belangrijke factoren.

Als je je afvraagt wat nu precies de beste luchtvochtigheid is in huis en hoe je daarvoor kunt zorgen, dan kan het volgende overzicht je vast en zeker helpen!

Wat is de ideale luchtvochtigheid in een woning?

Als we het hebben over luchtvochtigheid, dan gaat het eigenlijk om de relatieve vochtigheid van de lucht. Met andere woorden, hoeveel waterdamp er in de lucht zit ten opzichte van de hoeveelheid waterdamp.

Bepaalde factoren hebben hier een belangrijke invloed op, zoals de luchtdruk en de temperatuur. Doorgaans drukt men de luchtvochtigheid uit in procent en in een woning ligt die het beste tussen de 40 en de 60 %.

Voor je echter iets aan de vochtigheid van de lucht in je woning kan doen, is het belangrijk dat je eventuele problemen kunt identificeren. Wat houden een te lage of te hoge luchtvochtigheid precies in? Hieronder lees je meer!

Wat is de ideale luchtvochtigheid in jouw woning?

Wat betekent een te lage of een te hoge luchtvochtigheid?

1. Te laag

Als de luchtvochtigheid in je woning te laag is, kan dat resulteren in irritatie aan de luchtwegen, barstjes in de lippen, drogere ogen of zelfs bepaalde huidproblemen. Naast de fysieke gevolgen voor inwoners zal een te lage vochtigheid ook nefast zijn voor het huis zelf.

Zo kan het hout barsten gaan vertonen en zelfs scheuren, aangezien het krimpt. Als je veel houten meubels hebt of een vloer en kozijnen uit hout, dan is een te lage luchtvochtigheid dus echt niet goed!

2. Te hoog

Bij een luchtvochtigheid die te hoog is zullen zich dan weer andere problemen voordoen, zoals schimmel. Zowel houten meubels als vloeren en andere elementen nemen hierdoor vocht op en zetten uit.

Daarbij zullen inwoners in dit geval meer last hebben van de warmte, omdat hun lichaam eventuele extra warmte niet zomaar kwijt kan in de lucht. Bij een te hoge luchtvochtigheid moet men ten slotte ook vaak extra stoken, omdat er meer energie voor nodig is om de vochtige lucht warmer te maken!

Een hoge of lage luchtvochtigheid in huis hoeft geen obstakel te zijn voor een optimaal wooncomfort. Gebruik de deze tips om je woning aangenamer, gezonder én duurzamer te maken!